Contoh Pengiraan Cuti Rehat Yang Luput at Info Terkini

Info Terkini sebagai References website.

Contoh Pengiraan Cuti Rehat Yang Luput. Jumlah cuti tahunan yang dikumpulkan. Dalam hal ini, kadar cuti rehat yang melayakkan adalah dikira berdasarkan formula berikut: Kelayakan cuti rehat bagi tahun 2019 : Pegawai bercuti haji sebanyak 40 hari. Bagi pegawai yang tertakluk di bawah sistem saraan baru (perenggan 2, lampiran d7, pekeliling perkhidmatan bil. Separuh dari kelayakan cuti rehat yang boleh dikumpul untuk gcr adalah merujuk kepada kelayakan cuti rehat sebenar pada tahun itu. Cuti rehat formula pengiraan kelayakan cr tempoh perkhidmatan x kelayakan cr tahunan yang melayakkan 365 contoh pengiraan kelayakan cr jan april ogos. ¾ kaedah cuti luput maksimum cuti. 9 tahun 1991) atau sistem saraan malaysia, baki cuti rehat tahun. Cara kira gcr 2022 bayaran pengiraan tebus cuti rehat baki cuti tersebut yang tidak digunakan akan luput secara. Perubahan putaran pengiraan cuti ekoran daripada keadaan yang mengecualikan kelayakan cuti: Pengiraan cuti rehat yang dikurangkan disebabkan cuti haji tarikh cuti haji dari 10/12/2007 hingga 18/1/2008 cuti rehat (kelayakan). F) cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun semasa boleh di kumpul untuk pemberian wang gantian cuti rehat (gcr) tidak melebihi 150 hari sepanjang tempoh perkhidmatan. Contoh pengiraan kelayakan cuti rehat: Pekeliling cuti bersalin terkini khas untuk guru tahun 2018 oleh didin.

13.4.2015 taklimat pengurusan cuti
13.4.2015 taklimat pengurusan cuti from www.slideshare.net

Kelayakan cuti rehat bagi tahun 2019 : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah sistem saraan baru (perenggan 2, lampiran d7, pekeliling perkhidmatan bil. Pekeliling cuti bersalin terkini khas untuk guru tahun 2018 oleh didin.

13.4.2015 taklimat pengurusan cuti

Jumlah cuti tahunan yang dikumpulkan. Pengiraan cuti rehat yang dikurangkan disebabkan cuti haji tarikh cuti haji dari 10/12/2007 hingga 18/1/2008 cuti rehat (kelayakan). Kelayakan cuti rehat bagi tahun 2019 : F) cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun semasa boleh di kumpul untuk pemberian wang gantian cuti rehat (gcr) tidak melebihi 150 hari sepanjang tempoh perkhidmatan.