Contoh Surat Akuan Berkanun at Info Terkini

Info Terkini sebagai References website.

Contoh Surat Akuan Berkanun. Contoh surat akuan berkanun (pemilik) saya, ali bin abu, no. (viii) tidak pernah ditahan di bawah peraturan. Dan saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar, dan menurut kuasa peruntukan akta akuan berkanun 1960. Calon hendaklah memotong perkataan yang tidak berkenaan dalam akuan berkanun ini. Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh (vii) bukan pegawai yang telah dibersarakan dari perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan atas sebab kesihatan; Penjelasan mengenai akuan berkanun (i) warganegara malaysia bermaksud warganegara persekutuan sebagaimana yang ditakrifkan dalam perlembagaan persekutuan. Contoh surat akuan sumpah tidak memiliki rumah dan saya membuat surat akuan sumpah ini dengan kepercayaan bahawa apa apa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut. Sebagai contoh, sekiranya calon bukan warganegara malaysia atau merupakan seorang bankrap.

Contoh Surat Akuan Sumpah Bujang Dari Pesuruhjaya Sumpah Kumpulan
Contoh Surat Akuan Sumpah Bujang Dari Pesuruhjaya Sumpah Kumpulan from contoh-surat.co

(vii) bukan pegawai yang telah dibersarakan dari perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan atas sebab kesihatan; Contoh surat akuan sumpah tidak memiliki rumah dan saya membuat surat akuan sumpah ini dengan kepercayaan bahawa apa apa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut. Sebagai contoh, sekiranya calon bukan warganegara malaysia atau merupakan seorang bankrap.

Contoh Surat Akuan Sumpah Bujang Dari Pesuruhjaya Sumpah Kumpulan

Penjelasan mengenai akuan berkanun (i) warganegara malaysia bermaksud warganegara persekutuan sebagaimana yang ditakrifkan dalam perlembagaan persekutuan. Contoh surat akuan sumpah tidak memiliki rumah dan saya membuat surat akuan sumpah ini dengan kepercayaan bahawa apa apa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut. Contoh surat akuan berkanun (pemilik) saya, ali bin abu, no. (vii) bukan pegawai yang telah dibersarakan dari perkhidmatan awam, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan atas sebab kesihatan;